Islam som socialt, psykologisk og etisk deficit

af speciallæge Kurt Charleman, København

Tørklædedebatten vedr. dommeres ret til at bære det religiøse symbol må også inddrage de muslimske læger, og det bør afklares, om de ved at bære tørklæde under deres funktion som læge lever op til at fremtræde som en uafhængig og uvildig autoritet, som alle kan have fuld tillid til. Tørklædedebatten har indtil videre været præget af en strid om holdninger til et etnisk mindretal og om frihed til at markere sin tro. Det er på tide, at man ser nærmere på, hvad bl.a. tørklædet som et religiøst symbol betyder for de troende muslimer, der tilslutter sig sharialovene.

Sharialovene er et udtryk for Allahs ord i Koranen, også vist ved profeten Muhammeds eksempler på en rettroendes levevis. Lovene har en indiskutabel sandhedsværdi og vil altid stå over de demokratisk menneskeskabte love. Der er tilmed tale om et lovkompleks, der dækker alle sociale og »psykologiske« forhold i tilværelsen. Ved dem markeres bl.a. det moralsk lovlige grundlag for islams fortrin og ret til magt over de vantro, mandens fortrin og ret til magt over kvinden, og den foreskriver specielt en indskrænkning af kvinders handlemuligheder med bl.a. forbud mod uformel omgang og nærhed med mænd og med ægteskab med vantro, og i Koranen siger Allah, at kvinder skal trække deres ydre kåber tæt sammen over sig, så de kan kendes som rene og ikke forulempes. Lovene er konkrete i deres anvisninger eller påbud med en skelnen mellem rent og urent, tilladt og forbudt. At spise svinekød er på linje med at gå uden tørklæde ikke rent eller tilladt.

Pharmacy To Purchase Phentermine
Phentermine To Buy Online
Phentermine Tablet Picture
Phentermine Overnight $90
Phentermine Sold Pill
Phentermine Original
Drug Interaction Between Tramadol And Ibuprofen
Tramadol Online Cod
Is Taking Phentermines While Breastfeeding Bad
Phentermine Internet Scams
Cheapest Phentermine Quicktopic Document Review
Phentermine Forums Challenges
Taking Phentermine In Menopause
Hydrocodone Mexican Pharmacy Phentermine Online
Phentermine And No Presciption
Phentermine Cod Pharmacy Online
College Pharmacy Pre Tramadol
Ordering Phentermine Pharmacy You
Phentermine Pituitary Adenoma
Tramadol Hcl-acetaminophen Par Weight
Phentermine Weight Loss Support Phentermine Discussion
Cheap Phentermine Rx
Medication Phentermine Prescription
Tramadol Hc 37.5mg
No Prior Prescription Tramadol
Phentermine Buy With Rx No Doctor
Gambling Tramadol Phentermine Carisoprodol Casino
Weight Loss Center In Columbia Md Phentermine
Tramadol Opiate
Buy Phentermine Mg Cod
50 Mg Tramadol
Order Phentermine Priority Mail
Tramadol For Vicodin Detox Message Boards
Low Price Phentermine Without Prescription
Phentermine No Doctor Approval
Taking Tramadol While Breast Feeding
Buy Phentermine No Prescrption
Cheap Needed No Phentermine Prescription
Tramadol 120 Pills Sunday
Custom Phentermine
Tramadol 89.00
C Cheap D O Phentermine
Buy Cheap Tramadol On
Street Value Tramadol
Veterinary Canine Tramadol Dosage Chart
Order Phentermine With Online Doctor
Pethidine And Tramadol
Adipex Cheap Phentermine Lowest Price Adipex
Pharmacy Phentermine Rss Feed
What Happened To Phentermine Online
Phentermine Green And White Capsule Picutres
Order Phentermine Online At Cheap Prices
Phentermine Without Prescription September
Buy Non Prescription Cheap Phentermine
Cheap Phentermine Purephentermine
Cod Delivery Phentermine
Dog Medication Pain Tramadol
Phentermine And Weight Loss
Lowest Price On Phentermine 37.5
Phentermine A 159 Usa Pharmacy
Lescol Nexium Phentermine Actos Actos Ranitidine
Forex Trading Buy Tramadol
Order Phentermine Safely Without Prescription
Tramadol And Kidneys
Taking Phentermine With Wellbrutrin
Adipex Effects Ionamin Phentermine Side
Getting Phentermine Online
Tramadol Addiction Story
Cheapest Phentermine Pharmacy Online
Heart Health Phentermine Diet Pill
Husband And Wife In Houston With House Fill Of Phentermine
Phentermine Diet Menu
Safe Online Phentermine
Celebrex Metrogel Tramadol Cialis
Re Phentermine
No Prior Prescription Required Phentermine
Order Phentermine By Phone No Script
Phentermine Ship Overnight
Buy Phentermine Us Pharmacy
Tramadol Europe
3.37 30 Mg Phentermine
Phentermine Pills Online
Appetite Suppressants And Phentermine
How Do I Get A Prescription For Phentermine
Phentermine Statistics
Buy Phentermine 37.5 90 Tabs Cheap
Phentermine Adderall Euphoria
Buy Information Tramadol
Tramadol Cod Payment
Online Order Phentermine Phentermine
Phentermine Legal In Canada
Can Tramadol Be Round
North Carolina Mexican Pharmacy Phentermine
Tramadol Cod Cst
50 Hcl Mg Tablet Tramadol
Buy Phentermine Without Script
Phentermine And Drug Interactions
No Rx Phentermine 30mg
Crush Phentermine
Tramadol Fiddler Online
Dosage For Tramadol Er
Tramadol Pill Id
Pharmacy Comparison For Phentermine
Tramadol Hcl Site
Tramadol By Cod
Phentermine Online Free Consultation
Tramadol Hcl 50mg Dosage Information
Phentermine Bought With Mastercard
Buy Tramadol Online Dream Pharmaceutical
Tramadol With Cash On Delivery
Phentermine And Online Sales
Can Tramadol 50mg Help Headaches
Does Phentermine Really Works
Real Phentermine Overnight Delivery No Script
Dangers Of Phentermine Use
Phentermine Pharmacies Accepting Checks
Ultram And Tramadol
Phentermine Online Without A Prescription
Adipexdrug Addiction Order Phentermine Online
Tramadol 50 Mg 377
Phentermine Us No Prescription
Pligg Com Members Cheap Phentermine
Purchase Phentermine 37.5
Getting High On Phentermine
Buy Phentermine And Online Dr Consultation
Phentermine Cheap Online Discover Payment Method
Phentermine Free Shipping 90 Supply
Phentermine Shipped To Fl No Prescription
Tramadol Hcl Synthesis
Pay Money Order Phentermine
Yummi Phentrazine Compare Phentermine Duramine
Phentermine Online Drug Store
Can’t Order Phentermine Anymore
Hydrochloride Tablet Tramadol
Buy Phentermine No Presrciption
Drug Hydrochloride Inhouse Store Tramadol
Phentermine Prescription And Facts
Phentermine And Potassium
Buy Cheapest Phentermine Online
Correct Dosage Phentermine
Phentermine No Prior Fee Shipping
Buy Phentermine 37.5 Mg Pill
No Docter Consultation Phentermine
Online Phentermine Diet Pills
Tramadol Reactions
Tramadol No Perscription
Phentermine Adipex Phentermine
Bblog By He Phentermine Popl
Tramadol Canine Treatment
Phentermine Buy Mastercard Buy California
Blue And White Phentermine Capsules
Buy Phentermine No Prescriptions
Tramadol Hcl 50 Mg Tablet Tev
Dr Bill Nagler And Phentermine
Phentermine Deaths
Lowest Drug Price For Phentermine
Phentermine Overprescribing
Phentermine From India
Phentermine Blue Clear 30 Mg 180
Cheap 37.5 Phentermine
Generic Phentermine Rss Feed
Cod Delivery Phentermine Ups
Drug Interactions With Phentermine And Lamictal
Book Buy Tramadol Viscacha
Tramadol Efectos Secundarios
Phentermine For Sale In The Usa
Tramadol 24hour
Compare Phentermine And Adipex
90 Phentermine No Rx
Phentermine Side Effects Trusted Pharmacy Catalog
Seap Debt Counseling Tramadol
Aspirin And Tramadol Together
Purchase No Rx Phentermine Online
Line Tramadol
Illegal Tramadol
Depts Washington Edu Commonbk Go Tramadol
Phentermine Law
Cheap Phentermine Xa0
Pet Health Insurance Tramadol On Line
Tramadol Vs Darvon
Adipexdrug Addiction Phentermine Online
Phentermine No Prescription Needed 32
37.5 Phentermine Research
Round Tramadol
Hypotension Side Effect Phentermine
Discounted Tramadol
Beitrag Buy Name Text Tramadol
Phentermine Online Phentermine Online
Phentermine Cheap Price
Tramal Tramadol Hydrochloride Cancer Drug
Phentermine 37.5 Mg Tablet
India Phentermine
Phentermine Online Pharmacy
Buy Phentermine Tablets Without Prescription
Cheap Quick Phentermine No Prescription
Phentermine Weight Loss Medicine
Tramadol 50 Effects
Phentermine Hcl Bulk 100 Powder
Tramadol Cod Cheap 120
Special Pharm Special Prices Phentermine
Buy Phentermine Online Physician Consultation
Tramadol 180
Phentermine Shipped Worldwide
Tramadol Carried Information
Tramadol Prescriptions Online
Pass Drug Test Tramadol
Order Prescription Phentermine Without Prescription
Best Buyu On Phentermine
Phentermine Xenical Meridia Viagra
Delivery Tramadol
Phentermine 375 Diet Pills
No Prescriptions Phentermine 37.5mg
Phentermine Low Cost Online
Phentermine Line Overnight Delivery
Phentermine With Online Docter Consultation
Diet Pil Phentermine Diet Pill Phentermine
Phentermine Without Doctors Script Needed
Feline Veterinarian Tramadol
Phentermine Grapefruit Juice
Tramadol Veterinary
Order Phentermine Rx Without
Best Prices On Phentermine Without A Prescription
Cicio Cheap_phentermine
Buy Domain Tramadol
Get Phentermine Consultation
Buy Phentermine Blue Pill Online
Tramadol Extended
Info On Tramadol Cheese
Diet Pill Phentermine Best Price
Overnight Delivery For Phentermine
Diet Pills Phentermine Online Consultation Rx
Discount Phentermine No Doctor
Phentermine In Tennessee
Phentermine 37.5 Online No Prescription
Phentermine Airborne Express Cod
Pravachol Tramadol
Phentermine Online Effects Phentermine Side
37.5 Free Phentermine Shipping
Phentermine Scripts Online
Tramadol Compared To Lortab
Pay Pal Phentermine
Phentermine Fedex Consult
Herbal Phentermine
Tramadol And Motrin
We To Buy Phentermine
Manufacturer Of Phentermine
50 Hcl Mg Tab Tramadol
Natural Phentermine
Tramadol Tramadol Hci Online Cheap Pharmacy
Phentermine 37.5 To Buy Online
Real Phentermine 37.5 Without Prescription
Buy Phentermine Fast Delivery Best Prices
Aetna Health Re Diet Phentermine Pill
In Ingredient Tramadol
Phentermine 90 $89
Tramadol No Rx
Buy Phentermine No Prescrition
Phentermine Prescription Protocol
Buy Cheap Phentermine Shipped Overnight
Buy Phentermine Online About Us
Phentermine Low Blood Sugar
Tramadol Hydrochloride Ultram
Phentermine From Customs
Phentermine Vs Dhea
Phentermine With Prozac
Buy Phentermine Online Personalized For Your
Where To Buy Phentermine 90tabs
Discount Phentermine No Perscription Needed
Buy Phentermine Using Pay Pal
Phentermine Pharmacy Accepts Cod Orders
Phentermine Hydrochloride Iv Tablets Usp
Is A Prescription Required For Tramadol
Phentermine Dhl
Phentermine No Prescrip
Ordering Phentermine Paying By Mastercard
Phentermine Yellow 30 Mg
Combining Orlistat And Phentermine
Phentermine With Sex
Phentermine With Doctor Approval
Phentermine Prescription O Nline
Tramadol 10mg
Delivery Free Overnight Phentermine
Phentermine From Us Pharmacy
Cheapest Phentermine No Prescirption
Best Phentermine Order
Does Phentermine Contain Amphetamines
Phentermine Order In The United States
Is Tramadol Narcotic
Phentermine Diet Online Doctor
Discounts For Phentermine
Phentermine No Prescription Required Phentramine
High On Tramadol
Phentermine Yellow Without Doctor Script
37.5 Phentermine No Perscription
Phentermine No Prior Feee Shipping
Phentermine 40mg
Herbal Phentermine Reviews
Buy Tramadol Online Huge Discounts Index
Tramadol Abuse Snort
Phentermine Without Prescription And Fedex

taking viagra without telling your partner Watermelon Viagra purchase viagra with pay pal
viagra websites, Viagra Pills viagra cialis phentermine soma
for sale viagra! Viagra For Women viagra scrub hat
viagra damage after 4 hours Viagra Stories viagra for premature ejaculation!
viagra amp the red meat connection Viagra Prescription viagra quick prescription,

Sharialoven er en facitliste

Sharialovene står for de troende muslimer som en facitliste på alle livets sociale og psykologiske problemer, hvorfor de må tænke 180 grader omvendt i forhold til ikketroende muslimer som normalt med udgangspunkt i problemerne, ser på løsningsmuligheder for at ende med en individuel strategi eller konklusion. Der er tale om valg mellem lydighed og perfektion af en dydighed eller selvudvikling. En etnisk dansk pige, som »holdes i en passende snor«, vil således modsat en muslimsk pige, der er »sat i et bur« af sharialovene, kunne have mulighed for at udvikle en menneskekundskab og sund kritisk sans, hvilket er en basal forudsætning for at blive en alsidig læge. Mange unge vælger dydens og enfoldighedens vej med udsigt til Allahs paradisiske belønning.

Troende muslimer ligger under for sociale og psykologiske begrænsninger, og hvis man skulle sammenligne vores hjerne med en computer, bliver den her styret af fastlagte programmer uanset problemstillingen, og når man nøje har fulgt programmet, er det op til Allahs vilje og retfærdighed, hvordan resultatet bliver, og derved er den uafhængig af nye informationer. En sådan computer viser ikke vej til en nobelpris eller til unikke personlige løsninger, snarere til stagnation, og med et nødvendigt »antivirusprogram« til forsvar mod trusler udefra vil den have problemer med at samarbejde med fritstillede computere, som er under løbende opdatering.

Man kan kun håbe på, at muslimerne over tid omfortolker de over tusinde år gamle love, hvor der samtidig tages højde for en bevidstgørelse af det enkelte individs muligheder og krav, så hjernen eller tænkeevnen sættes fri, og troen på Allah står tilbage som en »hjertesag«. I det tilfælde bliver tørklædet et symbol på linje med korset.

Parallelsamfund eller samfund med fællesværdier

I Danmark står vi principielt over for valget mellem at skulle have et parallelsamfund eller et samfund med fællesværdier som individuel frihed og ligestilling. Vælger vi et parallelsamfund med etnisk ligestilling, er det kun et spørgsmål om tid, hvornår der bliver etableret et muslimsk universitet og »røde halvmåne«-lægekliniker med en religiøs ledelse.

Vælger vi at gå ind for et samfund med fælles demokratiske værdier, må man bl.a. stille spørgsmålet, om en troende muslim, der ifører sig lægekitlen, er i stand til at fungere 100% professionelt i lægerollen. Når det handler om hele den biologiske side af lægearbejdet, er der næppe noget problem med kompetencen uanset trosforhold.

Men når det drejer sig om psykologiske forhold med problemer, der er relateret til en individuel stillingtagen og udvikling, eller det drejer sig om en gensidig nærhed i forbindelse med et samarbejde mellem læge og patient og mellem kollegaer kan der tænkes at opstå et problem, når lægen har sharialovene i hånden med eller uden tørklæde. De troende muslimer må sikre sig beskyttelse af deres levevis ved at holde en passende afstand og imødegå kritik. Desuden påbyder sharialovene i sig selv, at der holdes en vis afstand til de vantro, især for kvindernes vedkommende. Man kan forstille sig, at det kan medføre interkollegiale problemer.

Det psykologiske univers over for islam

Lægens virke med alle de mange udfordringer kan ikke fungere optimalt uden en vis psykologisk og social kompetence eller i det mindste en indsigt i mangler desangående og samtidig en villighed til at henvise til andre kollegaer og til andre faggrupper som psykologer og socialrådgivere. Det levende »psykologiske univers« udgør imidlertid en modsætning til islam med sharialovene. Vores personlige frihed og ansvarsfølelse sammen med et ikkedogmatisk livssyn giver basis for vores humanistiske etik. En kollektiv ensretning og lydighed over for Allah som allestedsnærværende autoritet medfører en selektiv ultrakonservativ etik.

Det er et spørgsmål om, hvor ofte en troende muslimsk læge unddrager patienterne, specielt de muslimske patienter, at få en relevant psykologisk hjælp. Muslimske patienter må have problemer med trygt at underkaste sig en troende eller »rigtig« muslimsk læges autoritet og hjælp, hvis det er gået galt med f.eks. graviditet før eller uden for ægteskab, med en venerisk sygdom og med voldtægt set i lyset af, at sharialoven ikke er blevet overholdt. Dertil kommer tilfælde med stress og depression hos muslimske kvinder relateret til problemer med at være i klemme mellem to kulturer samt adfærdsproblemer hos muslimske drenge, hvor der indtil nu hersker en berøringsangst med hensyn til at se på, hvordan Allah i Koranen tilskynder til vold over for det vantro samfund og specifikt over for de piger, der ikke overholder sharialovene. I den forbindelse kan det ironisk nok være en fordel, at »den rigtige læge« med sit tørklæde markerer sin moralske holdning over for de muslimske patienter. Men det må være relevant at stille spørgsmålet, om de etiske regler for læger derved bliver overholdt, for med et tørklæde signalerer lægen alt andet end uafhængighed og uvildighed.

Indlægget handler ikke om at gøre op med dyrkelse af en religion, så længe troen er en privatsag, men om at gøre opmærksom på, at en religiøs fanatisme kan give et psykologisk, socialt og etisk deficit hos den enkelte læge i forhold til ikke ligesindede kollegaer og i forbindelse med behandling specielt af de patienter, der bryder med det normsæt, sharialovene tegner. Man må foretage undersøgelser af konsekvenserne af religiøse holdninger hos studerende og færdiguddannede læger og tage højde for sådanne forhold i lægeuddannelsen inklusive lægernes efteruddannelse, og en afklaring af de lægeetiske regler kunne komme på tale.
 
Ugeskrift for Læger, Ugeskr Læger 2009;171(1):68

Dette indlæg blev udgivet i Charleman, Kurt, Civilsamfundet, Pædagogik / Sprog / Opdragelse. Bogmærk permalinket.