Erobre og islamisere Europa

Den franske antropolog Florence Bergeaud-Blacklers bog Broderismen – Sådan undergraver islamister de vestlige samfund rammer lige ind i bla. Sveriges dokumenterede problemer med klan-infiltration i offentlige embeder.

Bergeaud-Blacklers speciale er islamisk normpres i sekulariserede samfund. Hun baserer sig på mange års feltarbejde og undersøgelser af islamiske normer i moskeer samt blandt familier, aktivister, foreninger og offentlige institutioner. Primært i en fransk kontekst, men med sideblik til andre europæiske lande og ikke mindst til EU-institutioner, som har været mål for aktiv infiltrering af »broderistiske« islamister.

Bogen beskriver nogle generelle strategier, som er brugt over hele Europa

Bergeaud-Blackler definerer »broderismen« som et »intellektuelt, politisk og religiøst projekt«, hvis endemål er et islamisk Europa. Hun leverer 443 siders solid dokumentation.

Aktion – ikke reaktion

Bergeaud-Blackler noterer sig: »Vi må gøre os klart, at broderismen i dag dominerer Europas islamiske landskab. Den situation er ikke noget tilfælde. Den er tilsigtet og fuldbyrdelsen af en plan (…). Udbredelsen af islamismen i Europa må vi derfor ikke opfatte som blot og bar en reaktion på de socioøkonomiske forhold, indvandrere står overfor. Heller ikke som reaktion på en kulturel eller racistisk diskrimination.«
Money talks

Som Bergeaud-Blackler fremlægger det, har den broderistiske version af islam kunnet få overhånd i Europa takket være blandt andet Golfstaternes milliardinvesteringer i indoktrinering af europæiske muslimer.

Dobbeltspil

Ideologien udbredes via et dobbeltspil: Internt blandt muslimer håndhæves en bogstavtro version af islam, som fratager især kvinder og børn de rettigheder og friheder, som de formelt har i de europæiske samfund. I broderismens egne ideologiske skrifter udpensles strategier til at lære muslimske børn aktivt at modsætte sig assimilation, så de bliver »immune« over for de vestlige samfunds værdier.

Eksternt, over for det omkringliggende vantro samfund, gælder en anden strategi: Her brandes den islamiske levevis gennem vestlige plusord som mangfoldighed, diversitet, inklusion, identitet og minoritetsbeskyttelse. Kritikere bringes til tavshed ved at true dem med ord som islamofobi, stigmatisering og racisme.

At erobre og islamisere Europa ved bearbejdelse af vores måder at tænke, tale og handle på er målet for de strategi- og handlingsplaner, som Bergeaud-Blackler refererer til. For eksempel en »fireårsplan« for Broderskabets aktiviteter i Europa, som det tyske politi beslaglagde i 2009.

Bergeaud-Blackler resumerer: »Vægten ligger på at indgå samarbejde med politiske institutioner, beslutningstagere og interessegrupper for at skaffe sig indflydelse og etablere sig i det offentlige liv. Planen skal følges op af en mediedækning, der skal være så positiv som muligt for organisationen, og man skal vige uden om åben konflikt og tilpasse sig pragmatisk til de sociale og politiske realiteter i det pågældende land. Planen indeholder dog også politiske og sociale mål, der stiler mod at etablere en samfundsorden, som skal bygge på sharia.«

 

Florence Bergeaud-Blackler: Broderismen. Sådan undergraver islamister de vestlige samfund. Oversat af Niels Ivar Larsen. 443 sider. 299,95 kr. Pressto.

kilde : Tina Magaard : Ikke ved sværdet. Weekendavisen 17.06.24
Tina Magaard (f.1970) er ph.d. i fransk og politisk filosofi, postdoc og tidligere lektor ved Aarhus Universitet.

Læs det hele    https://www.weekendavisen.dk/2024-25/boeger/ikke-ved-svaerdet

Dette indlæg blev udgivet i Anmeldelser, Arabere, Civilsamfundet, Forskning, Magaard,Tina, Organisationer, Psykologi, Religion / Ideologi, seneste. Bogmærk permalinket.