Asylansøgere 2022

 4.591 søgte personer asyl i Danmark i 2022

I 2021 var tallet 2.099 personer.

 

I løbet af 2022 fik i alt 1.400 asylansøgere bevilget opholdstilladelse, og tallet inkluderer asylansøgere som i 2021 søgte asyl sidst på året.

Kun lidt over halvdelen af asylansøgerneopnår opholdstilladelse
Sidste år blev der bevilget opholdstilladelser i 59 procent af de behandlede ansøgninger, medens det i 2021 drejede det sig om 55 procent.

Danmark har via tilslutning til internationale konventioner forpligt sig til at give flygtninge med opholdstilladelse ret til efterfølgende at få hentet familien herop.Dvs. ægtefæller eller samlevere på over 24 år, og børn under 15 år samt mulighed for dispensation til nærtstående syge slægtninge.

Sociolog Eyvind Vesselbo har eksempelvis forudberegnet for Ishøj kommune, hvor mange slægtninge en afgrænset gruppe tyrkiske mænd (ikke-flygtninge) i Ishøj kunne trække til Danmark på opholdstilladelser.Vesselbo konstaterede i 1990, at de 145 tyrkere var blevet til 1.824 indvandrere med tyrkisk baggrund.

Termen familiesammenføring kan, hvis vi kigger længere tilbage, være groft misvisende, idet den i Danmark også dækker over unge brude og brudgomme, der  netop var blevet gift (i passiv form i arrangerede ægteskaber), hvor ægteparterne dårligt kendte hinanden før ægteskabskontraktens indgåelse. Der var således nærmere tale om familie-etablering end om familiesammenføring.

I 2022 blev der  givet 276 ægtefæller/samlevere og 156 medfølgende børn tilladelser til familiesammenføring.

I 2021 blev der tilsvarende givet tilladelse til familiesammenføringer fordelt på 355 ægtefæller eller samlevere og 226 medfølgende børn.

Ukrainske  og  afghanske flygtninge  følger  særlove

Således søgte i alt 37.523 ukrainere sidste år opholdstilladelse i Danmark efter særloven om fordrevne ukrainere.

Af dem havde i alt 33.324 ukrainere ved årets slutning fået opholdstilladelse, medens 610 havde fået afslag.

32.583 blev ukrainere sidste år fordelt mellem kommunerne, hvor cirka halvdelen af de jobparate nu er i arbejde.

Dertil kommer så opholdstilladelser til i alt 849 afghanere som følge af særloven for afghanere, der havde bistået danske myndigheder i Afghanistan.

Middelhavet :

Her satte 159.410 migranter i 2022 rekord i forhold til 2018, der med 141.472 landede migranter hidtil havde haft det højeste antal til og med 2021, hvor 123.318 migranter ifølge FN’s Flygtningeorganisation (UNHCR) søgte mod EU via middelhavslandene.

I løbet af årets første tre uger er der i middelhavsområdet landet i alt 5.922 migranter i primært Italien, Grækenland og Spanien.

 

Kilder til denne artikel:

Poul Erik Andersen .Den korte Avis 30.01.23 , der opgiver disse kilder :

https://us.dk/media/10481/hjemmeside-december-2022.pdf

https://www.statistikbanken.dk/statbank5a/Selectout/pivot.asp

https://data.unhcr.org/en/situations/mediterranean

og nævner  Rigspolitiets POLSAS database for yderligere info.

Dette indlæg blev udgivet i Afghanere, Demografi, Flygtninge, Migranter, seneste, Statistik, Ukrainere. Bogmærk permalinket.