Konspirationsteorier

Efter skyderiet i shoppingcenter Fields i København i juli 2022 , satte mange muslimer gang i den ved muslimsk terror i Europa  traditionelt anvendte taktik med at “føle sig som offer”. Skabelonen der hales frem går på, at dem der tilhører det segment (muslimer )  som begår terroren, påstår at det er dem (muslimerne) – og ikke de døde Europæere – der er de egentlige ofre.

En beskrivelse  heraf har antropolog Britta Mogensen lagt på Den korte Avis https://denkorteavis.dk/2022/muslimer-spreder-falske-teorier-om-fields/

af Kirsten Damgaard, kulturpsykolog cand.pæd.psych.

Der er en fundamental kognitiv dissonans i hovederne på mange unge muslimer i dag. På den ene side har den konservative religiøse opdragelse fortalt fortalt individerne at de alene har den sande hellige bog den sande gud og selvfølgelig den sande ”naturlige og fuldendte” religion [arab. Din] Det giver anledning til urealistiske forventninger i de muslimske lokalsamfund. Imidlertid er realiteten i de nuværende muslimske ghettoer at der er fattigdom, analfabetisme, vold, udbredt svig og skatteunddragelse, der medfører domsfældelser.

Ligeledes ser mange voksne muslimer det som en uretfærdighed at blive behandlet på lige fod med landets oprindelige borgere. Det opleves endvidere uretfærdigt og tærer på manges ikke særligt veludviklede tålmodighed (som deres forældre ikke har lært dem, fordi det ikke anses som en værdi hos en mand) at kristne og ateister for det meste hverken beundrer eller respekterer islam. Faktisk er det mit indtryk, at jo mere den almindelige danske befolkning lærer om islams værdier (uligestilling, manglende troesfrihed, Allahs love skal styre politik osv.), jo mere tager de afstand fra islam.

At hade er endvidere et vigtigt element i muslimsk trosudøvelse

Se artiklen “At Hade og elske for Allahs skyld”* af Kirsten Damgaard her på hjemmesiden. Dette dogme om had mod de eller det forkerte, der skal dræbes eller destrueres kan føre til en os/dem  forståelse af tilværelsen.

Så muslimske unge uden modenhed, uden oplæring i rationel tankegang, og med en tyrkertro på at høre til den udsøgte skare, kan hurtigt føle sig som ofre. Det må være de andre, der berøver mig og mine fæller vore berettigede positioner.

Politifolk kan bevidne at hård benægtelse gerne afløses af voldsom gråd og bønfaldelse om at være et offer, når bevisernes stilling har tårnet sig op

Som nævnt tidligere, mener jeg, at en del af kuren er undervisning i filosofi – fx praktisk filosofi  fra omkring 4-5 klassetrin. Religionsundervisning kan vente til 8-9 klasse.

***

Yderligere anbefalet litteratur  Raphael Patai : The Arab Mind. 2002

Allerede i 1973 beskrev Patai Fahlawi Personligheden – den omskiftelige, ærefokuserede, der ikke hovedsagelig indretter adfærd efter  pligt eller selvrealisering, men for vinding eller undgåelse af straf.

*bog (Shaykh) Saleem al-Hilaalee : Elske og Hade for Allahs skyld  af udgivet at Islamisk Viden og Info Center  Nørrealle 34  8000 Århus ( u.årstal)

Dette indlæg blev udgivet i Adfærd, norm og kriminalitet, Damgaard, Kirsten, Psykologi, seneste. Bogmærk permalinket.