Svensk befolkning udskiftes

FOLKUTBYTET I SVERIGE

Över en tredjedel i Sverige har utländsk härkomst
Ny statistik över utländsk härkomst har kommit ifrån SCB. Den visar att hela 34 % av svenskarna har någon form av utländsk härkomst. Statistiken är dock inte heltäckande och undantar exempelvis tredjegenerationsinvandrare.

Sammanställningen visar utvecklingen sedan millenieskiftet. År 2000 låg båda staplarna på 0. [se Affes statistikblogg]. Sedan dess har personer med svensk bakgrund minskat med 116 810 personer medan personer med utländsk bakgrund har ökat med 981 373 personer; siffrorna kommer från folkbokföringen 31 december 2014. Idag den 27 mars, tre månader senare, har den blå stapeln säkerligen passerat en miljon. Folkutbytet accelererar; 2013 utgjorde personer med utländsk bakgrund 27,96 procent av befolkningen. 2014 har andelen ökat till 28,75 procent. En ökning med 0,79 procentenheter på bara ett
år. Tittar man på hela perioden och ökningen från året innan i procentenheter för gruppen med utländsk bakgrund, ser vi för 2014 en toppnotering för 2000-talet.
Om utvecklingen fortsätter i samma takt som mellan 2013-2014, en ökning med 0,79 procentenheter, kommer personer med utländsk bakgrund att vara i majoritet i Sverige cirka 2041.

kilde: https://tinyurl.com/folkutbytet
 

Dette indlæg blev udgivet i Demografi, seneste, Statistik, Sverige. Bogmærk permalinket.