Bandemedlemmer

2020  var der  1.245 registrerede bandemedlemmer*

Odense: Der blev i 2017 afsat samlet 32,5 mio. kr. til bl.a. etablering af specialenheden for bandeindsatsen, opnormering af kontrolgruppen, der bekæmper socialt bedrageri, søsætning af forebyggelsesprojekter, som er målrettet et stop af fødekæden til bander, støtte til socialt udsatte og gratis og anonymt psykologtilbud til ofre og vidner for bandekriminalitet m.v.

78 i job eller uddannelse

Et referat i forbindelse med et møde i Økonomiudvalget omhandlede ”Status på Odense Kommunes bandeindsats”. I referatet fra den 3. november 2021 fremgår det, at der efter specialenhedens etablering i juni 2017 er kommet 78 kriminelle i job eller uddannelse. 300 gange i perioden fra 2018 til den 15. september 2021 er kriminelle blevet frataget deres ydelser – som både kan være uddannelseshjælp og kontanthjælp.

* Folketingssvar nov. 2020

Kilde: Odense Kommune, via  Jyllands-Posten  13.nov. 2021

Dette indlæg blev udgivet i Adfærd, norm og kriminalitet, Bander. Bogmærk permalinket.