Migrantforskning

Danske Henriette Frees Esholdt, som er ph. d. i sociologi og terror-og ekstremismeforsker ved Lund Universitet i Sverige :

” På den anti-racistiske forskningsfløj – præget af diskurs-konstruktionisme, intersektionalitet og postkolonialisme – er det analytiske fokus, uanset hvilken empiri der er genstand for analyse, at vise, hvordan nogle er undertrykte ofre for racisme.

Man er helt eksplicit omkring, at forskningen skal være aktivistisk og værdiladet, så anti-racistiske forskere er i den grad politiserede,” siger Henriette Frees Esholdt og fortsætter: ” Derfor er det også et paradoks, når anti-racistiske forskere kritiserer andre forskere, hvis forskning de ikke bryder sig om, for at være værdiladede og for eksempel have et politiseret ærinde. Problemet er ikke, at forskningen ikke er værdifri, for det kan ingen forskning være. Problemet er, at anti-racistiske forskere anser sig selv som hævet over kritisk refleksion og ikke kritisk reflekterer over deres værdier,” siger hun.

Undgår at analysere kultur

” Når man anbefaler et nyt syn på genopdragelsesrejser, hvor de ses som et eventyr, eller anbefaler koran-og arabiskundervisningen for at imødegå negativ social kontrol, så burde man kritisk spørge sig selv, om den teori, man anvendte, virkelig var den bedst egnede til at forstå fænomenerne, eller om analysen var et resultat af endnu engang at forsøge at få det empiriske materiale til at passe ind i en bestemt teoretisk ramme for at undgå at snakke om kultur,” siger Henriette Frees Esholdt.

lille uddrag fra Rasmus Fahrendorff og Maja Funch : Migrantforskning møder kritik for at være aktivistisk, venstredrejet og teoretisk ensporet                     26. februar 2021 Kristeligt Dagblad

Respublica anbefaler at læse hele artiklen.

Dette indlæg blev udgivet i Esholdt ; Henriette Frees, Filosofi/ Etik, seneste, Videnskabsteori. Bogmærk permalinket.