Covid-19 rammer indvandrere hårdere

Hellere rask og rig  end syg og fattig…

af Kirsten Damgaard, cand.pæd.psych.

Op til 1.maj 2020 tegnede kommuner på Vestegnen ved København sig for flest covid-19 smittede i Danmark : Glostrup, Vallensbæk, Hvidovre, Albertslund og Ishøj. Udvides listen til top-20, er alle Vestegnens kommuner med.
Den vestlige verden frygter for virussens indtog i den tredje verden, men der er også 3.verdensborgere i EU. Borgere med lav løn og ringe uddannelse er både mere sårbare og mere eksponerede for infektionssygdomme. Det er heller ikke de ufaglærte, der kan arbejde hjemmefra, og de bor ofte tæt. Den andel der er analfabeter aner ikke hvad virus eller bakterier er, og har ringe viden om kroppens opbygning og funktion. Desuden bor mange indvandrere flere generationer sammen eller som udvidet familie i en lejlighed. Og gadebilledet lige nu viser at unge drenge – der i højere grad end piger færdes i flokke – ofte ikke respekterer den påbudte afstand på to meter, til folk man ikke deler gadedørsnøgle med. Blandt etniske danskere bor kun ca. 4 procent af ældre sammen med et voksent barn, ofte en enlig søn.                                                                                                                                Der er altså rigtig meget kultur og livsstil, der påvirker den enkeltes sårbarhed og udsathed for smitte.

Tilføjelse 11.05.20 sådan fordeler de smittede sig:

Opgørelse fra Statens Seruminstitut (SSI) er foretaget på grundlag af tests i perioden fra den 6. marts til den 4. maj.

Den er gennemført således, at antallet af testpersoner i de tre grupper, altså danskere, ikke-vestlige og vestlige, svarer til deres andel af befolkningen.

I alt blev 8.231 personer konstateret smittet, og de fordeler sig således:

Dansk herkomst: 6.409 smittede. Det svarer til 78 procent af de smittede i forhold til deres andel af befolkningen på 86 procent.

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere: 1.505 smittede. Det svarer til 18 procent af de smittede i forhold til deres andel af befolkningen på ni procent.

Vestlige indvandrere og efterkommere: 317 smittede. Det svarer til fire procent af de smittede i forhold til deres andel af befolkningen på fem procent.

Næsten halvdelen af de ikke-vestligt smittede kommer fra fem lande

Det er stort set de samme, der også er overrepræsenterede i kriminalstatistikkerne og som fuldtidsforbrugere af offentlige ydelser:

Det drejer sig om følgende fem grupper:

Tyrkere: 253 smittede. Pakistanere: 167 smittede. Irakere: 122 smittede. Marokkanere: 98 smittede og somalierne med 98 smittede.

***tilføjelse slut. kilde: Den korte Avis https://denkorteavis.dk/2020/ssi-bekrafter-nu-er-der-tal-paa-bordet-det-er-isaer-ikke-vestlige-indvandrere-der-baerer-corona-smitte-oplyser-statens-serum-institut

 

Samme billede
Problemet er det samme i vore nabolandes ghettoer. Fx publicerede Sveriges Sundhedsstyrelse 14. april en rapport, der viser at en uforholdsmæssig stor andel af indvandrere specialt fra Somalia,Irak og Syrien var blandt de svenske hospitalers registrerede tilfælde af covid-19 tilfælde.Interessant er det at somaliere kun udgør en halv procent af indbyggertallet i Sverige, men 5 procent af de bekræftede sygdomstilfælde. Hvor er de indvandrede iranere i det billede? De er almindeligvis veluddannede.

I Storbritannien viser det sig at britiske pakistanere er tre gange så sårbare for at dø af covid-19 i UK ,når man sammenligner med majoritetssamfundet. Det fremgår af en analyse fra et økonomisk institut Institute of Fiscal Studies (IFS).

En tidligere undersøgelse fra et forskningscenter om intensiv pleje ( The Intensive Care National Audit and Research Centre) viste at sorte og andre minoritets-etniske folk ( Black, Asian, Minority Ethnic (BAME))  indbyggere i Storbritannien udgjorde 35%  af det totale antal af coronavirus tilfælde, skønt de kun udgør  14%  af den totale befolkning.

Der er mange gamle syge i BAME populationen. Mange har dog hverken røget eller drukket så meget som de hvide briter, men der er en fire gange overrepræsentation af folk med diabetes ligesom højt blodtryk kommer oftere til asiater med stigende alder.

I Tyskland var der 16.04.20   døde 67 tyrkere med covid-19 meddeler Anadolu Agency.

Store familier og stress                                                                                                            Det er et generelt kendetegn for indvandrere til Vesten, at de har mange børn. Flere børn end danske par generelt synes de har råd til, når man prioriterer at opretholde en vis moderne levestandard med sportsudøvelse, sund kost og ferier.Desuden forventes emigranter almindeligvis at være med til at forsørge familiemedlemmer i hjemlandet. Uden kulturel kapital i form af uddannelse og faste erhvervsindtægter hos de voksne, kan børnerigdommen både skabe og fastholde fattigdom.

Der er en sammenhæng mellem et højt stressniveau og et dårligt immunforsvar. »Jo flere kampe for at overleve, jo flere år i arbejdsløshedskøen, jo højere stressniveau,« forklarer Pernille Tanggaard Andersen fra Syddansk Universitet.

kilder: https://foreignpolicy.com/2020/04/21/sweden-coronavirus-anti-lockdown-immigrants/

https://www.geo.tv/latest/286003-british-pakistanis-more-vulnerable-to-covid-19-than-majority-population-report

Gunver Lystbæk Vestergård og Mads Staghøj: Fattigmands­sygen. Weekendavisen 01.05.20

https://www.theguardian.com/world/2020/apr/22/why-are-people-from-bame-groups-dying-disproportionately-of-covid-19

www.aa.com.

Dette indlæg blev udgivet i Damgaard, Kirsten, Migranter, seneste, Statistik, Velfærd / Offentlig økonomi. Bogmærk permalinket.