Muslimer integrerer sig ikke

Fundamentalisme er en trussel mod verdensfreden

To tredjedele af de adspurgte muslimer anser religiøse regler for vigtigere end lovgivningen i det land, de bor i.

af Kirsten Damgaard, kulturpsykolog
Ruud Koopmans er en hollandsk sociolog og professor ved Humboldt Universitet i Berlin. Hans forskning fokuserer på migration, social integration og tværnationalisering. Efter mere end 20 års forskning i integration, kan han ikke nævne et eneste vestligt land, der har succes med at integrere det muslimer.

Ruud Koopmans mener, at det er fortolkningen af islam, der er det store problem: Nemlig forestillingen om, at Koranen og sunna skal tages bogstaveligt, og at profetens måde at leve sit liv på for 1400 år siden fortsat skal være målestokken for islamisk levevis i det 21. århundrede.

Koopmans har tidligere undersøgt omfanget af religiøs fundamentalisme blandt tyrkiske og marokkanske muslimer i seks europæiske lande. Den undersøgelse fra 2013, som han gennemførte som direktør for forskningsprojektet ”Migration, integration og transnationalisering”, viste blandt andet, at to tredjedele af de adspurgte muslimer anser religiøse regler for vigtigere end lovgivningen i det land, de bor i. Den viste, at 60 procent ikke ville være venner med en homoseksuel person, og at 45 pct. ikke ville være venner  med jøder.

“Religion og religiøsitet er den primære, forklarende variabel. Og hvis det er tilfældet, så må man konkludere, at vi er nødt til at gøre noget ved den måde, hvorpå mange muslimer fortolker og udlever deres religion”.

”Den slags islam er for det første en trussel mod verdensfreden. For det andet hindrer den integrationen,” siger han til Berlingske.

Idet Koopmans  studerede hvorledes staters  integrationspolitik og velfærdstater har påvirket integrationen af immigranter i en bred vifte af vestlige europæiske lande, fandt han at politikker, der underlader at lægge stærkt pres på indvandrere for at blive flydende i værtslandets sprog og for at etablere kontakt til andre etniske grupper, havde den effekt, når de kobledes med udbyggede velfærdsstater, at deltagelsen på arbejdsmarkedet var ringe, der var høj etnisk segregation, og en uproportional høj grad af tendens til kriminel adfærd som fx i Sverige, Belgien og Holland. Hvorimod lande med assimilatorisk integrationspolitik eller en mindre udbygget velfærdsstat har opnået bedre integration.

Kilder : https://en.wikipedia.org/wiki/Ruud_Koopmans; ditOverblik.dk  05.03.19 ; berlingske.dk   02.03.19

Ruud Koopmans’ research fields include immigration and the integration of migrants, ethnic inequality and ethno-cultural conflicts, religious fundamentalism, the politics of globalization, social movements and evolutionary sociology. Many of Koopmans’ research articles, especially on immigration, have been co-authored with Paul Statham.

Nogle af Koopmans bøger: Se oversigt på wikipedia m.link til hans hjemmeside på universitetet for flere titler, også artikler.
Challenging Immigration and Ethnic Relations Politics: Comparative European Perspectives (2001)

Contested Citizenship: Immigration and Cultural Diversity in Europe (2005)
Social Cohesion and Immigration in Europe and North America: Mechanisms, Conditions, and Causality (2014)
Assimilation oder Multikulturalismus?: Bedingungen gelungener Integration
( 2017)

Het vervallen huis van de islam. Over de crisis van de islamitische wereld. Amsterdam: Prometheus Verlag (2019)

Interessant artikel: “Does Assimilation Work? Sociocultural Determinants of Labour Market Participation of European Muslims”. In:Journal of Ethnic and Migration Studies, 42:2, 197-216. Online: http://dx.doi.org/10.1080/1369183X.2015.1082903

 

Dette indlæg blev udgivet i Adfærd, norm og kriminalitet, Koopmans,Ruud, Psykologi, Religion / Ideologi, seneste. Bogmærk permalinket.