Uønskede udlændinge

Respekten  for kriminelles menneskerettighederne, kan  koste menneskeliv 

Frankrig  skal snart løslade 450 radikaliserede  og 50  terrorister

I 2017  tilbagesendtes 188.905 af de 516.115, der blev beordret ud af EU.       Det svarer til 36,6 procent.

I alle lande i Europa findes uønskede udlændinge, der har begået røverier  drab, narkokriminalitet, voldtægt, terror eller  krigsforbrydelser i deres hjemland. De er dømt til udvisning, men er i realiteten på “tålt ophold” (hvilket ikke er et internationalt begreb).

I Danmark lever 75 udlændinge i dag på »tålt« ophold, fordi de risikerer tortur eller dødsstraf i deres hjemland. Dertil kommer et antal udvisningsdømte, der af mere praktiske årsager ikke kan sendes ud af landet.

Desuden estimerede  Rockwoolfonden  for nogle år siden, at der lever ca. 16000 personer i Danmark illegalt.

Kun 28 af de cirka 250 udlændinge, som de seneste to år har fået inddraget deres opholdstilladelse herhjemme, har beviseligt forladt Danmark pr. 30. oktober sidste år. Derudover var 79 personer efterlyst, mens 50 sad i udsendelsesposition (Berlingske denne uge)

Tyskland
Stramninger indebærer, at udvisningsdømte udlændinge, der udgør en risiko for andre eller for statens sikkerhed, kan pålægges en række foranstaltninger: ugentlig meldepligt. Krav om ophold i et afgrænset område, typisk en større by. Forbud mod brug af internettet. Og i visse tilfælde også elektronisk overvågning ved hjælp af en fodlænke. Udvisningsdømte kan også tilbageholdes i en kort periode. Men kun hvis der er en »realistisk mulighed for deportation i den nærmeste fremtid«,

Sverige  Udviste kun kan tilbageholdes, »hvis der er en reel chance for, at myndig­hederne er i stand til at gennemføre hjemsendelsesbeslutningen«. Er der stærke humanitære grunde, eller bliver den udviste nægtet adgang til sit hjemland, kan personen i visse tilfælde opnå en opholdstilladelse i Sverige.

I Norge kan udviste udlændinge få midlertidige opholds­tilladelser på seks måneder ad gangen. I særligt alvorlige sager – terror og krigsforbrydelser – bliver den udviste som udgangspunkt pålagt et bestemt opholdssted i et politidistrikt, en kommune eller andet afgrænset område. Meldepligt kan også komme i spil.

 

 Storbritannien. I praksis bliver mange udvisningsdømte i Storbritannien – som ikke er under terrormistanke – dog stadig tilbageholdt i fængsler eller udrejsecentre efter afsoning af deres dom. Dog kun, hvis der er »en rimelig udsigt til udsendelse inden for en rimelig tidshorisont«. Sidste år sad omkring 350 udviste udlændinge bag lås og slå i de britiske fængsler.

 

I Frankrig kan udlændinge på tålt ophold i princippet kun tilbageholdes i tre måneder ad gangen, men perioden kan fornyes, hvis det skønnes nødvendigt af sikkerhedsmæssige årsager. I løbet af det næste år skal Frankrig dog løslade 450 radikaliserede indsatte og 50 dømte terrorister, hvoraf en række har fået frataget deres statsborgerskab, men muligvis ikke kan udvises. Flere af dem vil formentlig  ende i husarrest.

I 2016 blev 493.785 udlændinge beordret til at forlade EU, men kun 226.150 – eller hvad der svarer til 45,8 procent – blev reelt tilbagesendt.

Nyt er at EU-Kommissionen foreslår en harmonisering af reglerne, så udlændinge der samarbejder, men alligevel ikke kan hjemsendes, efter en årrække skal kunne opnå en opholdstilladelse.

bla. udpluk fra De uønskede  Nikolaj Arve
Gunver Lystbæk        1.feb. 2019 Weekendavisen

Dette indlæg blev udgivet i Adfærd, norm og kriminalitet, Demografi, Frankrig, Krig / Sikkerhed, Menneskerettigheder, Politik / Lovgivning, seneste, Statistik, Storbritannien, Sverige, Tyskland. Bogmærk permalinket.