Begrænsning af ytringsfrihed og indrejseforbud

Blasfemibestemmelsen i straffeloven blev ophævet                           I stedet kom regler om religiøs oplæring samt                                       indrejseforbud for visse religiøse forkyndere

Forbud mod udtrykkelig billigelse af visse strafbare handlinger som led i religiøs oplæring

Med virkning fra januar 2017 blev der indført en ny begrænsning af ytringsfriheden for religiøse forkyndere. Her blev straffelovens § 136 udvidet med en bestemmelse (stk. 3), der kriminaliserer ”udtrykkelig billigelse af visse strafbare handlinger som led i religiøs oplæring”. Bestemmelsen betyder, at det er strafbart som led i religiøs oplæring udtrykkeligt at billige terror, drab, voldtægt, voldshandlinger, incest, pædofili, frihedsberøvelse, tvang og flerkoneri. Straffen er bøde eller fængsel i op til tre år.

Udvidelsen af straffeloven med denne bestemmelse blev vedtaget af Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Venstre, Liberal Alliance, Radikale Venstre, SF og Det Konservative Folkeparti, mens Enhedslisten og Alternativet stemte imod.

Udenlandske religiøse forkyndere kan udelukkes fra indrejse

Med virkning fra januar 2017 blev der indført endnu en begrænsning af ytringsfriheden for religiøse forkyndere. Det skete, da udlændingeloven blev udvidet med en bestemmelse (§ 29 c) om, at en udenlandsk religiøs forkynder kan nægtes indrejse i Danmark i to år, hvis vedkommende ”udbreder en religion eller tro og hensynet til den offentlige orden i Danmark tilsiger, at udlændingen ikke bør have ophold her i landet.” Målet med bestemmelsen er ”at forhindre indrejse af navngivne udenlandske forkyndere, som formidler ekstreme værdier og holdninger i strid med grundlæggende demokratiske værdier”. De pågældende forkyndere bliver efter en konkret vurdering optaget på en liste, der kaldes ”national sanktionsliste”. Indrejseforbuddet for personer på listen kan – efter en ny vurdering – forlænges med 2 år ad gangen.

Bestemmelsen gælder kun for religiøse forkyndere, men ikke politikere eller meningsdannere, der ”formidler ekstreme værdier og holdninger i strid med grundlæggende demokratiske værdier”.

Bestemmelsen gælder ikke for udlændinge, der er omfattet af EU-reglerne eller har opholdstilladelse i Danmark.

Udvidelsen af udlændingeloven med denne bestemmelse blev vedtaget af Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti, mens Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og SF stemte imod.

Respublica har hentet ovenstående  korte uddrag fra en større artikel Ytringsfriheden er begrænset af Bent Dahl Jensen 24.03.18

https://www.sameksistens.dk/temaer/integration-sameksistens/ytringsfrihed/

Dette indlæg blev udgivet i Politik / Lovgivning, Religion / Ideologi, seneste. Bogmærk permalinket.