Danskuddannelse

Hvis du er udenlandsk statsborger, der er flyttet til Danmark som voksen, så kan du i de fleste tilfælde få gratis danskundervisning

Nye regler fra januar 2018

Selvbetaling fremover ved manglende beståelse af modultest

Københavns Kommune tilbyder danskuddannelse. Uddannelsen tilbydes på tre forskellige niveauer, og afhænger af, hvor mange års skolegang du har. Du vil blive placeret på det niveau og modul, som passer til lige præcis dine kvalifikationer.

Er du kommet til København som flygtning eller familiesammenført fra lande uden for EU/EØS og Schweiz, vil du formodentlig blive tilbudt et integrationsprogram, som danskuddannelse er en del af. 

Du skal selv kontakte en sprogskole, hvis du er:

  • arbejdstager
  • studerende
  • medfølgende ægtefælle
  • grænsependler fra et EU/EØS land
  • au pair

Der er frit skolevalg.

Sprogskolerne tilbyder  undervisning via internettet. Der er undervisning både om dagen, om aftenen og i weekenden. Du kan også få danskundervisning på din arbejdsplads, hvis din arbejdsplads har en aftale om dette.

Vær opmærksom på, at selvforsørgende kursister bliver krævet et depositum på 1.250 kr, når de starter på danskuddannelsen.

Hvis du har spørgsmål, skal du kontakte din sprogskole eller Jobcenter Integration.

Hvis du bliver alvorligt syg i en langvarig periode og har brug for forlængelse

Hvis du bliver forhindret i at deltage i danskuddannelse pga. alvorlig sygdom i en langvarig periode, bør du straks søge om at få forlænget perioden med danskuddannelse, hvis du kan se, at du pga. sygdommen ikke kan færdiggøre din danskuddannelse indenfor perioden.

Du kan endnu søge om forlængelse af din danskuddannelsesperiode, hvis du har været forhindret i at deltage på grund af:

  • Alvorligt sygdom igennem en langvarig periode

Du skal søge, når du bliver forhindret pga. alvorlig sygdom, og senest søge om forlængelse, når du ikke mere er forhindret i at deltage i danskuddannelse dvs. senest måned efter at du er raskmeldt. Ellers har du ikke ret til forlængelse. Du skal søge forlængelsen og dokumentere sygdomsforløbet hos Jobcenter Integration.

Nye regler i 2018

Hvis du er selvforsørgende kursist (udenlandsk arbejdstagere, studerende m.v.) og for første gang henvises til danskundervisning fra januar 2018, kan du få undervisning i op til 3,5 år inden for en 5-årig periode.

Den 5-årige periode begynder den dag, du har modtaget et henvisningsbrev fra kommunen, som sætter gang din uddannelsesperiode – uanset om du benytter tilbuddet eller ej.

Klippekortsordning
Fra 1. januar indføres en klippekortsordning til danskuddannelsen. De kursister, der 1. januar allerede er i gang med en danskuddannelse, vil først blive omfattet af klippekortsordningen, når de henvises til et nyt modul.

Man får et klippekort med op til 6 klip. Kursister, der ved uddannelsesstart placeres på et højere modul end modul 1, vil kun få det antal klip, som svarer til de resterende moduler på danskuddannelsen.

Klippekortet giver dig mulighed for at holde pauser i deres undervisningsforløb. Fx i forbindelse med intensive arbejdsperioder, udlandsophold, sygdom eller barsel. Pauserne kan holdes, efter du har bestået en modultest, og inden du går i gang med et nyt modul. Du skal dog gøre opmærksom på, hvis du ønsker at holde pause – ellers vil du automatisk få et nyt klip, når et nyt modul går i gang. Hvis du ikke består modultesten inden for den periode, modulet er beregnet til, vil du kunne fortsætte undervisningen på det efterfølgende klip. Det betyder tilgengæld, at du bruger flere klip til at bestå et enkelt modul og derfor vil have færre klip til de efterfølgende moduler.

Vi har hentet informationerne fra Købehavns Kommune  https://www.kk.dk/danskuddannelse

 

Dette indlæg blev udgivet i Politik / Lovgivning, Pædagogik / Sprog / Opdragelse, seneste. Bogmærk permalinket.