Æresrelaterede konflikter og social kontrol

156 anmeldelser

Siden 1. januar 2006 har Rigspolitiet registreret anmeldelser og sager vedrørende såkaldte æresrelaterede konflikter og forbrydelser fra landets politikredse. Opgørelserne viser et antal af disse sager per år på mellem 109 (2006) og 167 (2009). De seneste tal viser, at der i 2016 blev registreret 156 anmeldelser og sager, hvilket er det højeste antal i syv år.

De såkaldte æresrelaterede sager hos politiet dækker ifølge politikommissær Peter Steffensen fra Rigspolitiets Nationalt Forebyggelsescenter (NFC) over konflikter og forbrydelser, som har forbindelse med kulturelt eller religiøst betingede normer og æresbegreber.

»Spektret af æresrelaterede konflikter er ofte komplekst og nuanceret. Konflikterne kan således dække over problemstillinger, der bl. a. vedrører social kontrol, undertrykkelse, ligestilling mellem kønnene, individuelle rettigheder og unges mulighed for selv at bestemme over egen livsførelse,« påpeger Peter Steffensen.

Ifølge politikommissæren omhandler samtlige af sagerne etniske minoritetsfamilier med en anden baggrund end dansk.

»Dog kan de enkelte familier have relationer, som har en dansk baggrund,« lyder det fra Peter Steffensen.

kilde: Emilie Holt Vissing: På flugt fra familien.  Jyllandsposten 07.01.18

***

ifølge Udlændinge-og Integrationsministeriet:

ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER   kan bl. a. komme til udtryk som:

Social kontrol ved overvågning af f. eks. mobil og computer

Familien bestemmer, hvilken uddannelse man som ung skal påbegynde

Adfærdsregulering og kontrol af bevægelsesfrihed

Psykisk vold, f. eks. trusler eller verbal chikane

Fysisk vold

Isolation og eksklusion

Tvangsægteskaber [ begge køn presses. red.Respublica]

Genopdragelsesrejser

Pres til ikke at blive skilt

SOCIAL KONTROL       kan bl. a. komme til udtryk som:

Omfattende sladder

Familien overvåger brug af mobil og computer

Adfærdsbegrænsning, f. eks. krav om bestemt påklædning eller forbud om ikke at gå andre steder hen end i skole [ krav om ophør af bestemt sexuel praksis.red. Respublica]

Søskende opfordres eller tvinges til at holde øje med hinandens adfærd

Psykisk pres, f. eks. trusler, verbal chikane

Fysisk vold

Følelsesmæssigt pres fra f. eks. forældre, der pålægger den unge skyld-og skamfølelser, hvilket får den unge til at ændre opførsel

Familien isolerer og ekskluderer den unge

***

Organisationer som Etnisk Ung  og RED-Safehouse hjælper etnisk unge udsat for familiens ulovlige pres.

Dette indlæg blev udgivet i Adfærd, norm og kriminalitet, Kultursammenstød, Menneskerettigheder, Pædagogik / Sprog / Opdragelse, seneste. Bogmærk permalinket.