Metaplanet

http://www.garnisonskirken.dk/index.php?page=herrens-mark

“Herrens Mark” er et tidsskrift, som udgives af Garnisons sogns menighedsråd, og som redigeres af sognepræst Claus Oldenburg.  Temaerne er spændet mellem religion, politik, krig og marked. Tidsskrifterne uddeles til husstandene i Garnisons sogn, til dagspressen samt til en række offentlige myndigheder, styrelser og institutioner. Tidsskriftet kan i øvrigt rekvireres gratis på kirkekontoret – mod betaling af porto.

De udgivne numre kan ses som en bladrebog ved at klikke ovenfor

Herrens Mark – Nr. 9 – Viljens frihed

Herrens Mark – Nr. 8 – Åndsmagt
At være båret af Ånd lyder godt. Men megen magt i denne verden er netop Åndsbåren. For
vel har magten et fysisk udtryk, men den har unægtelig også en åndelig
dimension. Den kredser vi om i dette nummer af Herrens Mark.

Herrens Mark – Nr. 7 – Menneskerettigheder
Menneskerettighederne placerer sig et sted mellem religion og politik. Religion fordi de af mange
opleves som universelle og evigt gyldige, og de dermed får en guddommelig status. Politik fordi de af nok så mange opfattes som et moralsk-politisk instrument af juridisk karakter, og så bliver de meget jordnære. Emnet belyses ud fra historiske, juridiske, teologiske og antropologiske vinkler.

Herrens Mark -Nr. 6 – Ekstremisme
Begrebet ‘ekstremisme’ er i de sidste mange år af gode grunde blevet heftigt diskuteret og omtalt i medierne. Den måde, man bruger ordet på, synes at dække alt mellem fysisk vold og psykisk overophedning. I Herrens Mark nr. 6 har vi valgt at spørge en række fagfolk om, hvad begrebet måtte dække ud fra en strengt ‘faglig’ vinkel i håbet om at kunne give den offentlige debat et tilskud af almindelig nøgternhed. Hvad er ‘ekstremisme’ ud fra en politologisk, en psykiatrisk, en historisk, en teologisk og en juridisk vinkel?

Herrens Mark -Nr. 5 – Dag & Nat – om dualisme
Himmel og helvede
– de nye forestillinger om disse størrelser ligner påfaldende de gamle. Der har altid været en modstilling mellem natur og kultur, og arkitekturhistorien kender den. Buddhismen omgås dualismen meget bevidst. Et andet modsætningsforhold er os og de andre. Nettet synes at ophæve forskellen mellem dag og nat, det kan godt ødelægge en almindelig dagsrytme. Godt og ondt er en grundlæggende skelnen, men åndshistorisk er ondskaben både blevet ’meningsløs’ og ’hjemløs’. Er det realistisk?

Herrens Mark -Nr. 4 – Nettet & Synden
Sharisme
er den nye vision for Internettet, men der er også megen ondskab i klikket. Man kan spørge, om identiteten går i opløsning på nettet, og hvilke etiske perspektiver, der er indeholdt i den digitale verden. Eller har vi brug for et regelsæt for brugen af nettet, det man i ældre tid kaldte loven i relation til synden.

Herrens Mark -Nr. 3 – Arbejde & Marked – når religion møder forretning
Kan prisdannelse være retfærdig? Hvad er indholdet af den lutherske kaldstanke? Max Weber er berømt for sit studie over sammenhængen mellem kapitalismens ånd og den protestantiske etik.
Pietisterne i 1700-tallet ligner helt moderne, driftige erhvervsfolk, og mange virksomheder arbejder med et moralsk ansvar i forhold til produkt, brugere og miljø. (moral, ansvar)

Herrens Mark -Nr. 2 – Krigen
Religionen er uvægerligt involveret i krigen, for den handler om forskellen på liv og død. Man kan tale om hellig krig, man har gjort sig mange overvejelser om retfærdig krig, og man kan prøve at definere en nødvendig krig. Krigens faldne kan forstås som martyrer for en større sag – og så indeholder bindet en dagbogsbeskrivelse fra en feltpræst i Helmand.

Herrens Mark – Nr. 1 – Det offentlige rum
Bindet handler om religion og politik i det offentlige rum. Der er artikler om forholdet mellem stat og kirke, som er indeholdt i klassisk dansk statsræson, men også om det postsekulære samfund. Den amerikanske Jesus er en helt særlig variant, for staten skal blande sig udenom. I Frankrig er problemstillingen reguleret ved begrebet laïcité og i den arabiske verden kender man udmærket sekularisme. I antikken genkendes temaet som et spil mellem tolerance og lydighed.

Dette indlæg blev udgivet i Litteratur, seneste. Bogmærk permalinket.