Retur migration

Erfaringerne med retur-migrationsprogrammer er blandede

At migration ikke kan eller skal ’løses’ med udviklingsbistand betyder dog ikke, at der ikke er sammenhænge, der kan indtænkes i bistand. Konkrete tiltag til at udnytte migrations udviklingsfremmende potentiale har primært sigtet mod regulering af remitter, indgåelse af partnerskaber med diasporagrupper, og returprogrammer for både afviste asylansøgere og migranter.

Erfaringerne er blandede og kontekstafhængige. Overordnet set kan remitter bidrage til basale udviklingsprocesser (sundhed, uddannelse mv.) blandt modtagerne styrkes gennem at fremme sikre, hurtige og billige overførsler mens deres betydning for investeringer i høj grad er afhængig af en sund økonomisk kontekst.

Samarbejde med og støtte til diasporaaktører kan bidrage til disses bidrag til udvikling og genopbygning blandt fattige og ’hard-to-reach’ befolkningsgrupper i skrøbelige situationer; diasporaprojekter fører dog ikke nødvendigvis til udvikling, bl.a. på grund af mistillid til oprindelseslandenes regeringer eller manglende lokalt ejerskab.

Endelig har returmigrationsprogrammer ofte en lav succesrate set ift. udviklingsprocesser, særligt hvis disse er koblet til krav om permanent fremfor midlertidig tilbagevenden. Storstilet repatriering medfører typisk et fald i remitter, som kan belaste den lokale økonomi. Midlertidig returmigration af diasporaprofessionelle kan dog under de rigtige omstændigheder bidrage til overførsel af viden og teknologi. p.41

 

kilde:
Analyse af migration og flygtningebevægelser til Europa                        Publisher: Evaluation Department, Ministry of Foreign Affairs/Danida, Denmark
Author Ninna Nyberg Sørensen, Hans Lucht, Nauja Kleist/                                                Dansk Institut for Internationale Studier
Published 29.03.2016

ISBN 978-87-7087-939-2

http://um.dk/en/danida-en/results/eval/Eval_reports/evaluation-studies/publicationdisplaypage/?publicationID=6ABD3EF0-C9C5-4C38-B2BA-6F240CB345D6

 

Organisationen Dansk Flygtningehjælp administrerer loven om repatriering for både flygtninge, indvandrere(“gæstearbejdere”) og familiesammenførte.

Det er fx muligt at opnå 800 kr. i livslang månedlig ydelse ved at forlade landet.               Der gives også flytte-og etableringsydelse.Læs reglerne og taksterne:

https://flygtning.dk/danmark/om-at-vende-hjem/for-flygtning

Dette indlæg blev udgivet i Demografi, Flygtninge, seneste, Økonomi. Bogmærk permalinket.