Rockere og bandemedlemmer

Bandemiljøet vokser eksplosivt

Det begynder i familien

Ved udgangen af 2014 var der godt 1500 politiregistrerede rockere og bandemedlemmer i Danmark.

I øjeblikket koster det over 300 millioner kr. om året at have rockere og bandemedlemmer spærret inde, og det er eksklusive politiets udgifter til at fange dem først og Kriminalforsorgens og kommunernes udgifter til at resocialisere dem bagefter.

1849 kr. koster en fængselsovernatning.

Ingen har regnet på samlede samfundsmæssige omkostninger ved rocker- og bandekriminalitet. Nærmest kommer Rambøll, som har beregnet de direkte offentlige udgifter ved en person, som begår personfarlig kriminalitet. 1,9 millioner kr. taber stat og kommuner på en voldsmand. Hvis man anvender det tal som et meget konservativt estimat af de offentlige gennemsnitsudgifter til en rocker eller et bandemedlem, så kommer den nuværende generation til at koste det offentlige små 3 milliarder kr. Men det er kun de direkte offentlige udgifter.

Eksklusive rockere bestod bandemiljøet i 2007 af 141 registrerede personer. Det er mere end tredoblet siden.

I perioden fra 2007 til 2014 har der i gennemsnit været 42 rocker-og banderelaterede skudepisoder om året. 2014 har været det hidtil fredeligste år med 16 skudepisoder.

 

Nogle få vil ud ad miljøet

Exitprogrammerne har selvfølgelig omkostninger, men hvis man kan få 15 procent af programdeltagerne til at forlade det kriminelle miljø, er resten fortjeneste. Det har Rambøll regnet sig frem til. Den gode nyhed er, at antallet af bandemedlemmer i exit-programmer er vokset, og programmerne ofte virker.

Siden begyndelsen af 2013 er antallet af deltagere i exit-programmer femdoblet, skriver Rigspolitiet i deres nye rapport. I absolutte tal drejer det sig i 2014 om 75 personer ud af 1500 rocker-og banderegistrerede.

I gennemsnit afsoner en rocker eller et bandemedlem 24.528 timer, og det koster 2 millioner kr.

kilde :  Søren Overgaard Nielsen:                                                                                                           Vi vil slå hårdt ned på…   Weekendavisen  24.07.2015

Respublica anbefaler at læse hele artiklen. Artiklen præsenterer også de kendte byggesten til at skabe en psykopat uden indføling med andre mennesker: en psykisk ustabil/umoden mor og en fraværende far.

For forståelsen af  udviklingen af rocker- og bandepersonligheden  anbefaler kulturpsykolog Kirsten Damgaard at læse

The Abusive Personality (2007) af Donald G. Dutton.Guilford Press.

Professor psykolog Carsten René Jørgensen :Identitet – psykologiske og kulturanalytiske perspektiver (2008) Hans Reitzels Forlag.

Aydin Soei : Vrede unge mænd (2011) Tiderne skifter.

 

Dette indlæg blev udgivet i Adfærd, norm og kriminalitet, Bander, Demografi, Organisationer, Statistik. Bogmærk permalinket.