Indvandring gør os fattigere

Indvandringen får nationalindkomsten pr. indbygger til at falde i Danmark.

Indvandreres mindre bidrag bevirker, at gennemsnittet for hele befolkningen falder med næsten fire tusind kroner pr. år

Mellem 500.000 og 1 million mennesker kan være på vej mod Europa i løbet af i år.

Schengen-samarbejdet fungerer ikke som grænse til Europa.

I Danmark – som i andre nordeuropæiske lande – har indvandrere fra ikkevestlige lande gennem en årrække kostet det offentlige mere end de bidrager med, mens det har været omvendt for vestlige indvandrere.

Den seneste beregning er fra Rockwoolfondens forskningsenhed og vedrører 2013. Her var tallene hhv. 13,6 mia. kroner i udgifter for ikke-vestlige og 3,8 milliarder kroner i indtægter fra vestlige.

Gennemsnittet påvirkes af, at befolkningssammensætningen i Danmark er ved at ændre sig. For nylig kom Danmarks Statistik med registertal for 2014. Tallene viser, at folketallet steg med ca. 99.000 i løbet af de fem år fra 2010 til 2014.

I 2014 var folketallet 5.659.715. Arbejdsindvandringen fra Polen og Rumænien må forventes at fortsætte, så længe indkomstforskellene er så store, som de er.

Det er dog ikke kun befolkningens sammensætning, der ændres som følge af indvandring. Det gælder også befolkningens gennemsnitlige indkomst målt som bruttonationalprodukt pr. capita.

Bruttonationalproduktet er en beregning af den samlede produktion og de samlede indkomster, og BNP pr. capita er derfor et udtryk for velstand og forbrugsmuligheder.

Det siger sig selv, at en stor befolkningsvækst kræver en højere vækst i det samlede BNP, hvis levestandarden ikke skal falde.

I Danmark er al 2014-statistik ikke færdigbearbejdet endnu, men ser man på de fire år 2010-13, kan det konstateres, at bruttonationalproduktet pr. indbygger faldt fra 324.207 kr. i 2010 til 320.342 kr. i 2013 eller med 3.865 kroner (regnet i 2010-priser i alle år).

Forklaringen er i vid udstrækning, at de indvandrere, der kom til i løbet af de fire år, stigende fra 18.491 i 2010 til i alt 118.069 over de fire år – omregnet i helårspersoner – trækker gennemsnittet ned.

 

kilde Frede Vestergaard, Weekendavsien   marts   2015

 

 

 

 

 

Dette indlæg blev udgivet i Flygtninge, Statistik, Økonomi. Bogmærk permalinket.