Århus og islam

Aarhus er Danmarks førende jihadistby.

Der foregår en bekymrende radikalisering af unge muslimer i visse kredse. Nogle af dem trives i Aarhus og inspireres i Grimhøjmoskéen

Islamisk Stats (IS) holdninger og ideologi trænger igennem til de unge i Vesten. IS er ved at blive mainstream. Og det er en uhyggelig udvikling.

Flere af de hjemvendte syrienkrigere har haft til opgave at udøve terror i Sverige

Cand. polit Naser Khader  ( Konservative)  skrev  09.06.15 om den indre fjende i Aarhus. Vi bringer nogle udsnit.

Det er foruroligende, at unge arabisktalende miljøer i Vesten ser mere positivt på Islamisk Stat, end man gør i udemokratiske krigshærgede lande.                                                               Vi har at gøre med en farlig indre fjende, hvis holdninger er ved at blive mainstream i ghettoområder.

Grimhøjmoskéen i Aarhus inviterer prædikanter til at opildne de unge til had.

Jeg møder igen og igen forestillingen om, at IS er noget, der er en isoleret udfordring i Mellemøsten. Det er dybt alarmerende at høre, at så mange er uvidende om den udfordring, som vi står over for.

Men lad mig først forklare, hvordan Islamisk Stat opererer ved at sprede en hadideologi.

Efter attentatforsøget i Garland, Texas, har der i internationale medier været debat om, hvorvidt angrebet kunne tilskrives Islamisk Stat. IS meddelte selv, at de to jihadister, Soofiog Hamid, var kalifatets soldater. Men de to mænd havde hverken modtaget penge, træning eller hjælp til planlægning og tilrettelæggelse af angrebet. Normalt ser vi et eller flere af disse elementer være til stede, før en terrororganisation tager æren for et angreb.

Den tydeligste forbindelse, som man i dette tilfælde har kunnet påvise, har været kontakt via Twitter.

Denne måde at operere på er kendetegnende for IS. Det er IS’ klare strategi – og styrke, at man ikke planlægger noget. IS opererer ved at opildne sine sympatisører til vold og til at vende sig mod ikkemuslimske naboer.

Det er denne tilgang, der gør IS så meget farligere end nogen anden terrororganisation. For selvom “soldaterne” ikke vil være i stand til at udføre så store massakrer som f. eks. al-Qaeda, er IS’ tilgang langt sværere for efterretningstjenesterne i Vesten at opspore og bremse i tide.

Denne tilgang til jihadisme, hvor IS hverken planlægger eller koordinerer angrebene, men blot ansporer og opildner sine følgere, er utroligt foruroligende – især hvis vi sammenholder den med IS’ stigende popularitet i Vesten.

 

I Sverige har det svenske sikkerhedspoliti, Säpo, så store problemer med radikalisering, at man knap kan løfte opgaven. Säpo advarer nu offentligheden om, at problemet er ved at komme ud af kontrol, og at flere af de hjemvendte syrienkrigere har haft til opgave at udøve terror i Sverige. Derudover fortæller Säpo, at IS’ retorik nærmest er blevet mainstream i visse ghettoområder.

 

 

Det er i Aarhus, at den relativt set største andel af danske syrienkrigere udklækkes.

 

Mange af dem har haft deres gang i Grimhøjmoskéen i Aarhus V, der er kendt for sine radikale holdninger og for at praktisere salafismen; en fundamentalistisk og yderligtgående sunnimuslimsk retning inden for islam.

 

Grimhøjmoskéens talsmænd erklærer åbent, at man støtter Islamisk Stat.

 

Én af deres imamer, Abu Bilal Ismail, er blevet dømt i Tyskland for i en tale i Berlin at opfordre til drab på jøder. Flere andre af de prædikanter, som moskéen inviterer til at tale, er internationalt kendte hadprædikanter. Én er bl. a. kendt for at hylde Osama bin Laden.

 

Grimhøjmoskéens talsmænd taler med to tunger, så vi ikke skal gennemskue, hvilken hadideologi vi har med at gøre. På den ene side foregiver de at samarbejde med politiet, og på den anden side kunne man i sidste uge erfare, at dansksomalieren Ahmed Halane, der har fået indrejseforbud i Storbritannien, fordi han er under terrormistanke, har sin daglige gang i moskéen på Grimhøjvej. Ifølge Århus Stiftstidende er han set sammen med andre hjemvendte syrienkrigere.

 

 

Samarbejde?

 

Grimhøjmoskéen har fået ros af både politi og kommune for sit samarbejde med dem, og man har endda givet dem en stor del af æren for at bremse antallet af unge, der rejser til Syrien for at gå i krig.

 

“Borgmester Jacob Bundsgaard (S) går så vidt som til at opfatte de religiøse ledere som væsentlige samarbejdspartnere i indsatsen mod radikalisering.Det er ikke, fordi jeg er imod forebyggende arbejde. Jeg mener, at forebyggelse er et af de vigtigste redskaber i kampen mod radikalisering, men jeg tror ikke på, at samarbejde med radikaliseringens arnesteder er vejen frem.”

 

 

Naser Khader : Den indre fjende trives i Aarhus

JP Aarhus  09.06.2015  

Dette indlæg blev udgivet i Adfærd, norm og kriminalitet, Khader,Naser, Krig / Sikkerhed, Terror. Bogmærk permalinket.