Plan mod ekstremisme

Af Kirsten Damgaard

Politikerne er enige om at ekstremisme skal forebygges, men ikke om hvordan.Man er dog blevet enige om at imamerne ikke skal indgå i den overordnede plan. Det skyldes at kun få imamer taler dansk og dermed kender det danske samfund godt nok, dels at  deres verdenssyn og menneskesyn måske – måske ikke – er positivt overfor Vesten.

Pengene til ekstremisme-planen – en lovpakke –  skal tages fra satspuljemidlerne. Oppositionspartierne foretrækker at  pengene bruges på politiet, PET og kommunerne.

Politikerne er også uenige om PET skal have flere penge fra satspuljemidlerne , eller som almindelig forhøjet tilskud.Dansk Folkeparti har bragt spørgsmålet om fratagelse af dansk pas – i forbindelse med landsforrædderi  som  kriger i udlandet mod danske soldater – på banen som tilføjelse til udspillet.

Hovedpunkterne i udspillet ( medio januar 2015):

Styrket kommunal indsats med opkvalificering af personale

Kommunale netværk.

Nye undervisningsmaterialer

Mere forskning

Online overvågning

National hotline

Undervisning af forældre

Inddragelse af lokale foreninger

Mentorkorps

Mange politikere på højresiden er bange for at iværksætte flere integrationsprojekter, som man ikke kender nytteværdien af, idet der i stor udstrækning mangler evaluering af alle mulige tidligere integrationstiltag.

Det er rimelig sikker pædagogisk  viden, at personlig kontakt er den bedste måde at få unge til at ændre kurs.Det peger på mentor-ordninger som oplagte.

Det er også sikker viden gældende Danmark at den unge er selv-radikaliseret, dvs. opsøger de radikale miljøer* –  og netop har andre valgmuligheder – og på ingen måde hjernevaskes ind i en overbevisning. Hvilket er vigtig at have med når der skal lægges politik.

“Ifølge regeringspartierne har de borgerlige hele tiden krævet, at forebyggelsesindsatsen måtte afvente de lovændringer, som blandt andet handler om, at passet skal kunne tages fra danskere, som rejser i krig i Syrien. Lovgivningsprocessen tager tid, og det er ifølge regeringspartierne forklaringen på forsinkelsen af forebyggelsesplanen.”

kilde  bl.a. Marchen N. Gjertsen og  Martin Johansen Jyllands-Posten  17.01.2015

Respublica anbefaler generelt at læse Jyllandsposten hvad angår lovtiltag og forskning om emnerne integration,opholdstilladelser, radikalisering, terror,terrorbekæmpelse,udvisning og lignende.                                 Jyllandsposten dækker også udlandet godt på de samme områder.

Psykiater Henrik Day Poulsen artikel   Fanatismens psykolologi  og hans bøger om samme emne kan varmt anbefales , de er faglige men ikke svære.

*Vi henviser  til psykolog Kirsten Damgaards artikel  Villighed til vold om personlighed og villighed til ekstremt voldelige handlinger mod mennesker.

 

 

 

 

Dette indlæg blev udgivet i Damgaard, Kirsten, Krig / Sikkerhed, Politik / Lovgivning, Terror. Bogmærk permalinket.